คลังเก็บบล็อก

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

IMG_0102

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6

จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

(PEER CENTER)

โรงเรียนวัดแดง  อำเภอเชียรใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
IMG_0121

รูปภาพ รูปภาพ(1)

IMG_0179 IMG_0181IMG_0146 IMG_0142 IMG_0149 IMG_0164IMG_0182

Advertisements