คลังเก็บบล็อก

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูด

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูด

และบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556

โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER)

โรงเรียนวัดแดง  อำเภอเชียรใหญ่

โรงเรียนทัศนาวลัย  อำเภอจุฬาภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3IMG_0192IMG_0191IMG_0206IMG_0208

1

IMG_0209

IMG_0210

IMG_0216 IMG_0231 IMG_0268

IMG_0204 IMG_0260 IMG_0261

2

Advertisements

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

IMG_0102

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6

จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

(PEER CENTER)

โรงเรียนวัดแดง  อำเภอเชียรใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
IMG_0121

รูปภาพ รูปภาพ(1)

IMG_0179 IMG_0181IMG_0146 IMG_0142 IMG_0149 IMG_0164IMG_0182

ประเมินโรงเรียนในฝัน

รูปภาพ(19) รูปภาพ(25)IMG_0725  IMG_0729 IMG_0730 IMG_0731 IMG_0732 IMG_0733 IMG_0735 IMG_0737 IMG_0741 IMG_0742 IMG_0743

IMG_0744

IMG_0746

IMG_0031

เริ่มแล้ว การประเมินโรงเรียนในฝัน โดยมีท่านทวีป ปรีชา เป็นประธานคณะกรรมการ แม้วันนี้ฝนจะตกลงมาโปรยปรายแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเราชาววัดแดง ทุกคนพร้อมในการรับการประเมิน

ชุดประจำชาติอาเซียน

cloth1ที่มา : http://www.aseanbymac.com

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

uuo56_zpsf8002695

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญของลูกเสือเนตรนารี

ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๓  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

โรงเรียนวัดแดง  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง  โรงเรียนวัดท้ายทะเล

โรงเรียนวัดทายิการาม โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖

  โรงเรียนบ้านบางยิ่ว   โรงเรียนวัดพระบาท  โรงเรียนบ้านนา

โรงเรียนบ้านเกาะทวด  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน

 วันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง

รูปภาพ(3) รูปภาพ(8) รูปภาพ(1)

uuo56_zpsf8002695

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

คณะกรรมการ Roving Team นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน

1

2

รูปภาพ(12)

4 5

คำขวัญวันเด็ก

 25560112-101446

วันเด็กไปเที่ยวหาดปากเมง จังหวัดตรัง กับ อบต.เขาพระบาท

cats

rujphvp95 75